foto-saluda-2015

Bernabé Aldeguer Cerdá y Carmen Pastor Riquelme, regidors d’EUPV a l’Ajuntament de La Romana